Werking van homeopathie

procedure-header-image

Werking van homeopathie

Het gelijksoortigheidsbeginsel

is het basisprincipe van homeopathie: Similia similibus curentur. Of vertaald: De substantie die bepaalde symptomen teweeg kan brengen, kan ook de daarop lijkende symptomen genezen.

Dit betekent dat een stof (afkomstig van bijv. van een mineraal of plant) die bij toediening aan gezonde mensen bepaalde verschijnselen veroorzaakt, dezelfde (of gelijkende) verschijnselen bij zieke mensen kan genezen. Dit principe werd al beschreven door Hippocrates (460 – 370 v.Chr.) , de vader van de geneeskunde. Hahnemann werkte dit principe uit tot een toepasbare geneesmethode die hij Homeopathie noemde.

Holistische zienswijze:

Een mens is één geheel, met zijn lichaam, geest en ziel. Daarom worden lichamelijke klachten in samenhang gezien met emotionele en mentale toestand, de leefwijze en de familiaire geschiedenis. Het doel is om de mens op alle niveaus weer in balans te brengen zodat het zelfherstellend vermogen weer kan functioneren.

Gebruik van gepotentiërde middelen:

Een homeopathisch geneesmiddel wordt volgens een speciaal procedé, stapsgewijs, verdund en geschud. Het proces van verdunnen en schudden heet potentiëren (bekrachtigen). Met het potentiëren neemt de directe (soms giftige) werking van de stof af waardoor ook bijwerking nihil zijn. De niet materiële eigenschappen van de stof (de trilling) nemen juist toe. De op deze manier verkregen geneesmiddel is een als het ware “informatiedrager” die in staat is, indien toegediend volgens het gelijksoortigheidsprincipe, ons zelfherstellend vermogen aan te spreken en tot genezing aan te zetten.

Klassieke Homeopathie stoelt op drie bovengenoemde principes.

Daarin onderscheidt klassieke homeopathie zich van bijv. kruidengeneeskunde ofwel fytotherapie. In kruidengeneeskunde, net als in de gangbare reguliere geneeskunde, wordt een middel gezocht tegen de klacht. In homeopathie daarentegen, wordt een middel gezocht dat volgens de holistische zienswijze bij de hele mens past (similia principe).