Tarieven en vergoedingen

Tarieven

1e consult (max 2 uur)                                      € 95,-

Vervolgconsult (max 1 uur)                              € 75,-

Telefonisch consult (max 15 min)                   € 25,-

Skype consult                                                     gelijk aan consult in de praktijk

Opsturen herhalingsrecept                              € 25,-

Huisbezoeken (straal van 15 km)  € 20, boven op consultprijs

Een eerste consult mag ook verdeeld worden over 2 dagen in welk geval beide consulten ongeveer één uur duren. Per deelconsult wordt € 50,- in rekening gebracht. Na het tweede deel volgt het homeopatische voorschrift.

Betaling

Na het consult ontvangt u de factuur thuis. De factuur kunt u na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden homeopatische consulten vanuit het aanvullend pakket, geheel of gedeeltelijk afhankelijk van uw zorgpakket. De voorwaarde is dat de homeopaat is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, zoals NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten). Voor meer informatie over de vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of lezen in de verzekeringsvoorwaarden van uw polis.

 

Homeopathische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met het eigen risico.

 

Wijzigen van een afspraak

Als u de afspraak wilt wijzigen, dan dient u dat telefonisch te doen. Bij geen gehoor gelieve een boodschap in te spreken. Als u dat minimaal één volledige werkdag (24 uur) voor het geplande tijdstip van de afspraak doet dan zijn er geen kosten. Belt u niet, of te laat, dan zie ik mij genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

 

Kwaliteitsgarantie

Om de kwaliteit van de homeopaat te garanderen is de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) opgericht. De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De praktijk staat onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt, beveiligd zijn opgeslagen en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd is. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB) die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

De NVKH is voor samenwerking met alle kaders binnen de gezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Livia Kuipers Jakovljevic is aangesloten bij de NVKH.

nvkh

NVKH

Postbus 710

2400 AS  Alpen aan den Rijn

Telefoon: 0172-499 595

website: www.nvkh.nl