Principes van homeopathie

hahnemannDr. Samuel Hahnemann (1755-1843), Duitse arts en chemicus, is de grondlegger van homeopathie. Hij heeft in 1796 de gelijksoortigheidsprincipe geformuleerd en gedurende de daarop volgende decennia een nieuw geneesmethode uitgewerkt die hij homeopathie noemde. Deze geneesmethode heeft hij tot in details beschreven in zijn “Organon der geneeskunst”.

De werking van homeopathie steunt op een aantal principes, onder andere:

* Het gelijksoortigheidsbeginsel is het basisprincipe van homeopathie, ook “Similia-wet” genoemd Similia similibus curentur. In gewone taal betekent dit dat de substantie die bepaalde symptomen teweeg kan brengen, de daarop lijkende symptomen kan genezen.

Dit betekent dat een stof (afkomstig bijv. van een mineraal of plant) die bij toediening aan gezonde mensen bepaalde verschijnselen veroorzaakt, dezelfde (of gelijkende) verschijnselen bij zieke mensen kan genezen. Dit principe werd al beschreven door Hippocrates (460 – 370 v.Chr.) , de vader van de geneeskunde. Hahnemann werkte dit principe uit tot een toepasbare geneesmethode die hij Homeopathie noemde.

* Holistische zienswijze: Een mens is één geheel, met zijn lichaam, geest en ziel. Daarom worden lichamelijke klachten in samenhang gezien met emotionele en mentale toestand, de leefwijze en de familiaire geschiedenis. Het doel is om de mens op alle niveaus weer in balans te brengen zodat het zelfherstellend vermogen weer kan functioneren.

 

* Gebruik van homeopatische potenties: Een homeopathisch geneesmiddel wordt bereid volgens een speciaal procedé, middels stapsgewijs verdunnen en schudden van een uit de natuur verkregen substantie. Het proces van verdunnen en schudden heet potentiëren (bekrachtigen).  Met het potentiëren neemt de directe (soms giftige) werking van de stof af waardoor bijwerking van homeopathische middelen nihil zijn. De niet materiële eigenschappen van de stof (de trilling, de informatie) nemen juist toe. De op deze manier verkregen geneesmiddel is een als het ware “informatiedrager” die in staat is, indien toegediend volgens het gelijksoortigheidsprincipe, ons zelfherstellend vermogen aan te spreken en tot genezing aan te zetten.

Goed om te weten

Verschil tussen homeopathie en kruidengeneeskunde. Een vaak gemaakte fout is om diverse plantaardige middelen homeopathie te noemen. Door de genoemde principes onderscheidt klassieke homeopathie zich van kruidengeneeskunde ofwel fytotherapie. In kruidengeneeskunde, net als in de gangbare reguliere geneeskunde, wordt een middel gezocht tegen de klacht. In homeopathie daarentegen, wordt een middel gezocht dat volgens de holistische zienswijze en gelijksoortigheidsprincipe het zelfherstel van de zieke mens stimuleert. Op deze manier uitgekozen middel werkt in op de vitale energie van de mens en stimuleert genezing van binnenuit.