Da se predstavimo

Gea

(Gaea, Gaia) je Majka Zemlja, začetnica sveg života na Zemlji koja je nastala iz Haosa.
U početku svih stvari Majka Zemlja se izdigla iz Haosa, široko se rasprostrla, moćna, dajući život svemu što postoji, živi i raste na njoj.
Sve supstance koje se nalaze na Zemlji, kako žive tako i nežive, imaju jedinstvenu vibraciju i predstavljaju osnovu za spravljanje homeopatskih sredstava.

Mi kao zemaljska bića rezonujemo sa energetskom matricom (vibracijom) jedne ili više od ovih supstanci, koje predstavljaju izvor našeg homeopatskog sredstva (similimuma).

Livia Kuipers Jakovljevic

2015-04 Livia voor webGEA

Interesovanje za zdravlje, prirodu i lečenje kod mene je prisutno još od rane mladosti. U periodu izbora pravca studija moje interesovanje je bilo vrlo široko tako da sam se vodjena raciom, razmišljajuci prvenstveno o perspektivnosti izbora, odlučila za tehničke nauke. Više godina kasnije, kada sam došla u dodir sa homeopatijom, moj mladalački san je iznenada dobio formu. Ubrzo sam znala da će to biti moja “druga karijera”.

Nakon višegodišnjeg iskustva u IT-poslovima, kao project manager a kasnije kao vodja tima project managera, odlikuje me studioznost, odgovornost i trezveni pogled na svet. Po prirodi sam u potrazi za dubljim značenjem stvari i fascinira me šira ili drugačija perspektiva svega, stvari koje nisu očigledne, ali neminovno postoje.

Moj lični razvoj dugi niz godina, koji još uvek traje, omogućuje mi da sa pažnjom, posvećenošću i ljubavlju, zajedno sa svojim klijentima tragam za skrivenim značenjem njihovih tegoba i da primenom homeopatske veštine doprinesem njihovom zdravlju i vitalnosti.