Homeopatija

Šta je homeopatija

Homeopatija je holistička metoda lečenja koja na prirodan način stimuliše naš sistem samoisceljenja. Homeopatija nam pomaže da se iscelimo iznutra, počevši od uzroka našeg momentalnog stanja. Homeopatija spada u komplementarne metode i kao takva je jedna od najrasprostranjenijih, izmedju ostalig zemalja, u Holandiji, Nemačkoj i Francuskoj.

about-image

  Kako radi homeopatija

  Homeopatija je holistička metoda lečenja koja na prirodan način stimuliše naš sistem samoisceljenja.

  Holistički pristup znači da se svaki čovek posmatra kao jedinstvena, nedeljiva celina koja funkcioniše na nekolike nivoa: fizičkom, emocionalnom, mentalnom i spiritualnom, koji su manje ili više u harmoniji. Dalje, svaki čovek funkcioniše i predstavlja deo sistema: porodice, zajednice u kojoj živi, radnog okruženja itd.

  U homeopatiji osobu posmatramo na svim nivoima i u odnosu prema njenom kruženju. Homeopata je treniran da posmatra osobu na ovaj način i da u razgovoru sa klijentom dodje do uzroka disbalansa koji osoba doživljava kroz simptome bolesti. U razgovoru se opširno govori o simptomima, kako oni utiču na život osobe, o karakteru i drugim odlikama koje osobu čine jedinstevnom, različitom od ostalih.

  Na primer, često je slučaj da se kod dve osobe koje imaju istu medicinsku dijagnozu, ali različit karakter, preference, osetljivosti itd. uzrok disbalansa takodje razlikuje. Ovim dvema osobama odgovaraju različite homeopatske dijagnoze, što znači da su različita homeopatska sredstva (koja sadrže energetsku informacija) potrebna da se njihovoj vitalnoj sili da balansirajući impuls.

   

  Principi homeopatije

  hahnemannDr. Samuel Hahnemann (1755-1843), nemački lekar i hemičar, je ustanovio homeopatiju kao način lečenja. On je 1796 formulisao princip sličnosti, a tokom narednih decenija razvio i produbio sistem lečenja koji je nazvao homeopatija. Ovaj sistem je do detalja opisao u svojom delu “Organon umetnosti lečenja” koje je doživelo šest izdanja.

  Homeopatija se oslanja na nekoliko principa, od kojih su najvažnij:

  Princip sličnosti je osnovni princip homeopatije, lat. Similia similibus curentur, u prevodu: Slično se sličnim leči. Ovo znači da supstanca koja kod zdrave individue izaziva odredjene simptome, ima mogućnost lečenja belesne osobe sa sličnim simptomima.

  Ovaj princip Hanemann nije izmislio, princip sličnosti je opisan u drevnim Hipokratovim spisima iz perioda 460 – 370 godine pre nove ere. Hipokrat se samtra ocem savremene medicine. Hahnemann je ovaj princip testirao, opisao i razvio do praktično primenljive metode lečenja koju je nazvao homeopatija.

   

  Holistički pristup: Čovek je jedna celina koja objedinjuje telo i duh. Zbog toga se telesne tegobe posmatraju uporedo sa emocionalnim i mentalnim stanjem osobe, njenim načinom života, osobenostima, preferencama, značajnim dogadjajima iz prošlosti itd. Cilj je dovesti osobu do stanja unutrasnje ravnoteze u tolikoj meri da njen sistem samoisceljenja ponovo počne ispravno funkcionisati.

   

  Upotreba homeopatski potenciranih preparata: homeopatski preparati se pripremaju u za to specijalizovanim apotekama ili ustanovama, po uputstvima opisanim u homeopatskim farmakopejama sukcesivno: maceracijom, trituracijom, razredjivanjem i sukucijom. Početna supstanca od koje se pravi homeopatski preparat se dobija iz prirode. To može biti biljka, mineral ili produkt životinjskog porekla. Ovom procedurom, koja se takodje naziva i potenciranje, količina supstance u njenom materijalnom obliku se sve više smanjuje, što objašnjava odsustvo neželjenih delovanja kod upotrebe homeopatskih preparata. Istovremeno, nematerijalne osobine supstance (vibracija, energetska informacija) se postepeno pojačavaju. Ovako dobijen preparat može se smatrati “nosiocem informacije” koji, kad se primeni u skladu sa principom sličnosti daje potreban impuls našoj vitalnoj energiji i podstiče proces samoisceljenja.

   

  Razlika izmedju homeopatije i fitoterapije

  Često se homeopatija poistovećuje sa fitoterapijom (lečenje biljem). Iako i homeopatija koristi biljke za pripremu homeopatskih preparata, postoje značajne razlike. Gore navedeni principi koji se odnose na homeopatiju, ne važe za fitoterapiju. Fitoterapija koristi biljne pripravke u njihovom materijalnom obliku, dok se u homeopatiji koriste potencirani pripravci. Kao što je slučaj i u konvencionalnoj medicini, fitoterapija primenjuje supstancu protiv odredjene tegobe (princip suprotnosti). U homeopatiji se traži lekovito stredstvo koje odgovara celokupnoj slici tretirane individue, tj. holistički pristup i princip sličnosti. Na ovaj način izabrano sredstvo deluje na vitalnu energiju individue i podstiče samoisceljenje.