Cenovnik

Prva konsultacija (maksimalno 2 sata)                                     € 95,-
Kontrolna konsultacija (maksimalno 1 sat)                             € 75,-
Telefonska konsultacija (maksimalno 15 min)                        € 25,-
Skype konsultacija                                                           ista cena kao konsultacija u ordinaciji
Pošiljka ponovljene preskripcije                                                 € 25,-
Kućna poseta (u krugu 15 km) dodatnih € 20 na cenu konsultacije
Prvu konsultaciju je moguće podeliti na dva dela (dva dolaska) od po jednog sata, po ceni 2 x €50. U tom slučaju homeopatska preskripcija sledi nakon završena oba dela konsultacije.

Plaćanje

Faktura će Vam nakon konsutlacije biti poslata poštom na kućnu adresu. Nakon što ste izvršili uplatu fakturu možete poslati svom osiguravajućem društvu radi refundiranja troškova.,

 

Refundiranje troškova konsultacije

Ako imate zdravstveno osiguranje u Holandiji i polisa Vašeg zdravstvenog osiguranja uključuje i neki od dopunskih paketa, tada će Vam osiguranje najverovatnije refundirati sve ili deo troškova homeopatske konsultacije. Za tačnu informaciju o pokriću Vaseg osiguranja pogledajte u prilogu Vaše polise ili se obratite direktno Vašem osiguravajućem društvu. Pošto je homeopatska konsultacija uključena u grupu alternativnih terapija i time ulazi u dopunski paket, nema uticaja i ne plaća se iz sopstvenog rizika (eigen risico).

 

Promena termina konsultacije

Promena termina konsultacije se vrši isključivo telefonom. Ako ordinacija nije dostupna, molim Vas, ostavite poruku sa Vašim podacima. Ako nazovete minimalno jedan radni dan (24 sata) pre zakazane konsultacije, sve promene su besplatne. U slučaju otkazivanja manje od 24 sata pre zakazanog termina ili nepojavljivanja praktikuje se fakturisanje cene konsultacije. Ovo naravno ne važi u slučaju više sile.

 

Garancija kvaliteta

Holandsko udruženje klasičnih homeopata NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) je udruženje profesionalnih homeopata koji na stručan način praktikuju lečenje klasičnom homeopatijom. Registracija kod NVKH se vrši po strogim kriterijumima. Pacijenti homeopata članova NVKH mogu računati na solidan tretman, prema visokim standardima udruženja, i ukoliko je potrebno na nezavisnu komisiju za žalbe. Ordinacija je pod nadzorom ustanove za zastitu ličnih podataka CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Ova ustanova vrši nadzor u cilju brižljivog postupanja, pohranjivanja i zaštite ličnih podataka klijenta.

NVKH se zalaže za saradnju sa svim predstavnicima zdravstvene zaštite kao što su kućni lekar, fizioterapeut i babica.

Livia Kuipers Jakovljevic je član udruženja homeopata NVKH.

 

nvkh

NVKH

Postbus 710

2400 AS Alpen aan den Rijn

Telefon: 0172-499 595

website: www.nvkh.nl